Programiranje DMR RT-3/MD-380

Opisi postopkov programiranja DMR postaj in pomena ter delovanja posameznih nastavitev. Tudi navodila za programiranje ali podatki o njih. Pa glede uporabljenih frekvenc in nastavitev CC, Slota, pogovorne skupine (TG) za repetitorje in simpleksne kanale.
Za določene informacije glej tudi "ID DMR številke in navodila za povezovanje"

Moderator: S56MP

dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Retevis RT3 prenosna radijska postaja je enaka kot TYT MD-380, tako, da so informacije tukaj primerne tudi zanjo.
rt3_4.gif
Opozorilo :

Pred programiranjem nove radijske postaje si je nujno potrebno shraniti originalne tovarniške nastavitve, ker se pri programiranju lahko kaj zalomi. Tako imamo nastavite za morebitno obnovitev postaje.

Pred nalaganje codeplugov drugih si je potrebno ogledati nastavitve šifre za programiranje, da si nebi slučajno zaklenili postajo s kodo koga drugega, ki je potem morda nebi več našli - glede na dolžino kode jo je verjetno zelo težko uganiti.
Nekaj osnovnih napotkov za programiranje

Držati se je potrebno vrstnega reda, da se ne bo treba vračati na prejšnje faze pri določanju kanalov in con.
 • Contact list - seznam kontaktov
 • Sprejemne RX skupine (če se bodo uporabljale za spremljanje različnih pogovornih skupin an istem kanalu)
 • Seznam Kanalov
 • Seznam con
Pred pričetkom programiranja postaje je treba pridobiti določene podatke:
 • Znane podatke o pogovornih skupinah
 • znane podatke o ID številkah uporabnikov
S pomočjo teh podatkov naredimo Seznam kontaktov (Contact List)

Z seznama pogovornih skupin naredimo tudi RX skupine za sprejemanje

Medsebojna odvisnost

Seznam kanalov je odvisen od seznama kontaktov in če je uporabljeno (po želji) od seznama sprejemnih skupin.
Seznam con je odvisen od seznama kanalov.


Pogovorne skupine
Seznam pogovornih skupin Brand Meister sistema je možno dobiti na spletu, najbolj zanesljivi pa so podatki upraviteljev repoetitorjev


Programiranje s pomočjo menija v radijski postaji

Postaja ima omejene možnosti programiranja. Za DMR kanale se uporablja zlasti za dostop do repetitorjev, ki še niso vneseni v kodne vtičnike (codeplug). Možno je nastaviti tudi analogne kanale.

Za programiranje je potrebno najprej to omogočiti s programsko opremo za programiranje postaje.
Najprej izberite cono in govorno skupino, ki jo želite uporabiti.
Programiranje je skrito v meniju "Utilities".
Poiščite "Program radio" in vnesite "99999999" nakar lahko spremenite tx ali rx frekvenco na kanalu, ki ga imate izbranega.

Programiranje s programom za programiranje

Programska oprema za RT3 ali RT8 se lahko dobi na : http://www.retevis.com/programming_software
Programska oprema za MD-380 in MD-390 se dobi na : http://www.va3xpr.net/programming-software-firmware/

Potrebujete ustrezen kabel. Ko naložite programsko opremo ra RT-3 se naloži tudi driver za USB kabel za programiranje.
Potrebno je opozoriti, da računalnik prepozna USB priključek šele, ko je radijska postaja priklopljena na kabel in vključena!!
Ko želi windows namestiti gonilnik nameščanje prekinemo in potem ročno namestimo gonilnik iz mesta, kjer je bil naložen skupaj z programsko opremo (kako, če ne veste vprašajte).

Sedaj pa v nadaljevanju najprej malo pojasnil glede posameznih nastavitev.

**********************************************************************************************************************************************************************
Kaj pomenijo posamezne ikone na ekranu
ikone RT3-4.jpg
Obvezno je potrebno nastaviti je treba ID številko in dobro je vpisati ime radijske postaje. Ime radijske postaje naj bi bil kar pozivni znak radioamaterja. To je potrebno storiti tudi, če naložite v program vtičnik z nastavitvami, ki ste ga dobili od koga drugega, da si olajšate delo.

Registrirati je potrebno ID številko (ki je vezana na radioamatersko dovoljenje) na naslednjem mestu za registracijo https://www.radioid.net/account/register#!

*************************************************************************************************************************************************************************
NASTAVITVE MENIJA POSTAJE

Nastavitve določajo, kaj se vidi v meniju in kaj je možno nastavljati iz menija radijske postaje
Za nastavljanje frekvenc in drugih parametrov iz menija (Rx, Tx, ime kanala, , time out timer, CTS/DTS, color code, repeater slot) je treba omogočiti "Program radio"
Menu item.jpg
Menu Hang Time [sec] nastavi čas, ko je meni viden, nakar se preklopi v domači zaslon. Če nastavimo 0 je neprestani prižgan, dokler ne zapustiš menija

Text Message
omogoča dostop do textovnih sporočil preko menija in pisanje, urejanje pošiljanje sporočil ali pisanje hitrih sporočil.

Skupina nastavitev - Contacts

Radio enable, Radio disable omogoča daljinski vklop ali izkop radijske postaje.
Pazite, da ni izbrano, ker je nevarnost, da si sami ali vam kdo drug zaklene postajo!

Call Alert omogoča klicanje preko menija. Klicni alarm omogoča klicanje drugega uporabnika in zahtevati, da pokliče nazaj, ko je klicani dosegljiv. Call Alert je možno sprejeti samo, ko je kanal prost.

V digitalnem načinu lahko klicatelj pošlje Call alert samo posamezni postaji. V analognem načinu je lahko ID klicanega Privaten

Group or All Call ID. je ID skupine ali ID za klicanje vseh

Edit omogoča urejanje črkovnih znakov na ekranu. Omogoča dodajanje
nove vnose v zeznam kontaktov Contacts list ali urejati vnose znotraj seznama kontaktov.

Manual Dial omogoča ročno klicanje preko menija (privatni klic, alarmni klic ali zahtevo (npr. daljinski nadzor)

Radio Check (kontrola postaje), Radio Disable (onemogočanje postaje), Radio Enable(omogočanje postaje) ali pošiljanje tekstovnih sporočil z vnosom ciljnega ID preko tipkovnice tudi, če ID ni na seznamu med kontakti - samo v digitalnem načinu.

Radio Check omogoča vključitev menija za nastavitev možnosti za preverjanje ali je ciljna postaja aktivna v sistemu, brez prikaza na ciljni postaji.

• onemogočitev te funkcije prepreči uporabniku aktiviranje te funcije iz menija in pošiljanje zahteve komande.

Remote Monitor daljinski nadzor omogoča uporabniku za sproži daljinski nadzor ciljne postaje preko menija. Po uspešni zahtevi se v ciljni postaji vključi mikrofon in sproži oddajnik, da omogoča daljinski nadzor.

Opomba
• Ciljna postaja mora imeti Remote Monitor Decode enabled v mapi sistema za signalizacijo.
• Onemogočanje te funkcije prepreči proženje te funkcije iz radijskega vmesnika. Ne prepreči pa ukaza za odziv na Remote Monitor komando.

Program Key Programski ključ omogoča uporabniku, da omogoči ali prepreči Program Key meni postaje. Programski ljuč omogoča uporabniku, da poveže klicno številko z na številko na tipkovnici postaje (1-9 in 0). Če uporabnik dolgo pritisne to številko bo klicana shranjena številka. Podprti tipi klicov so Group, Private, or All Call calls v digitalnem načinu.

Radio Enable omogoča uporabniku da zažene Radio Enable (omogoči postajo) ukaz na ciljni postaji preko menija, če je ta onemogočen.

Opomba
• onemogočanje te možnosti onemogoči to funkcijo iz menija, ne onemogoči pa odziv uporabnikova postaje na Radio Enable ukaz.

Radio Disable, onemogočanje postaje daljinsko preko menija in tipkovnice. PO prejemu tega ukaza se bo v ciljni postaji izklopil displej, meni, tipkovnica, tipka za oddajanje, razen Volume/On/Off gumba. To onemogoči postajo, če je zgubljena ali ukradena. Še vedno pa postaja sprejema, da jo lahko ponovno vključimo na daljavo z Radio Enable ukazom

Opomba
• ciljna postaja mora imeti Radio Disable Decode omogočen

Call Log

Missed - zgrešeni klici

Answered - odgovorjeni klici

Outgoing Radio- omogoča sledenje zadnjih privatnih klicev in številk pozivnih klicev in omogoča klicanje te šetvilke.

Utilities Orodja

Talkaround funkcija pomeni, da pri različnih nastavitvah sprejemne in oddajne frekvence oddajamo in sprejemamo na sprejemni frekvenci. To pride v poštev zlasti pri medsebojnih pogovorih, če smo relativno blizu in lahko preklopimo na simplex način in ne potrebujemo repetitorja, da pogovori ne gredo preko repetitorja in ne povzročajo motenj drugim, zlasti, če so repetitorji povezani v echolink


Tone of alert
omogoča nastavljanje tonov v meniju postaje

Power - moč oddajnika

Backlight osvetlitev displaja

Intro Screen Uvodni ekran omogočanje ali onemogočanje preko menija

Keyboard lock - zaklepanje tipkovnice

Opomba
• če je dispej zaklenjen pritisnite 0 (OK) in nato * tipko za odklepanje

Squelch - preprečevanje šuma, in nastavitev nivoja

Privacy - privatnost (vključevanje-izključevanje preko menija) - ni dovoljeno za radioamaterke frekvence

VOX Vključevanje oddaje preko z govorom-nastavitve

Opomba
• priporočljivo je onemogočiti Talk Permit tone.

Password and lock Omogoča uporabnikom vključiti ali izključiti menu za nastavitev gesla za zaklepanje in posodabljanje preko menija

Scan omogočanje skeniranje kanalov preko menija, vključevanje in izključevanje skeniranja. Omogoča postaji, da išče v seznamu za skeniranje, ki je določen za trenuten izbran kanal na preklopniku (scan lista določena v nastavitvah kanala-frekvence v shannel information.
nastavitve skeniranja.jpg
Skeniranje lahko vključimo ali izključimo tudi z programiranim gumbom na postaji (spodnji ali zgornji).
Skeniranje se izvaja po scan listi, ki je navedena v nastavitvi trenutno izbranega kanala na preklopniku kanalov na postaji
Scan lista lahko vsebuje največ 32 kanalov (frekvenc).

Opomba
• med delovanjem postaje, če ni izbran noben seznam za skeniranje, uporabnik ne bo mogel vnesti sken meni.
• poglej tudi kako se dodaja lista skeniranja.

Edit List Omogoča urejanje seznama za skeniranje preko menija
*************************************************************************************************************************************************************************

SPLOŠNE NASTAVITVE
general setting.jpg
Save Preamble - shrani nastavitve za varčevanje z baterijo

Ta možnost vključi ali izključi pošiljanje nastavitev za varčevanje baterije. Postaja pošlje pred vsako oddajo pred-glavje , da omogoči sprejem radijske postaje v načinu za varčevanje z baterijo in sinhronizira pripravo za prenos; zmanjša pojav prepoznega vnosa. Da se prepreči medsebojna neoperatibilnost postaj je najbolje, da imajo vse postaje isto nastavitev za to polje. Nastavitev velja za celotno radijsko postajo.

Ta možnost omogoči ali onemogoči pošiljanje pred-glavja za varčevanje z energijo.

Save Mode Receive - omogočanje omogoči da preide postaja avtomatsko v način za varčevanje z energijo in da določene funkcije postaje v stanje pripravljenosti. Če postaja ne sprejme klica preide v stanje pripravljenosti. Vsake toliko časa ali če uporabnik pritisne kakšen gumb preide postaja v normalno delovanje in preverja kanal za dohodne klice in zopet preide v režim za varčevanje z energijo. S tem se privarčuje cca 10% energije, vendar je odziv postaje nekoliko počasnejši. Ob vključeni funkcije bo manjši zamik po pritisku na tipko za klicanje (nekaj ms). Za sprejemno postajo bo lahko to pomenilo rahlo zakasnitev in lahko se zgodi, ob slabih razmerah, da presliši začetno sekundo pogovora. To se ne dogaja, če je signal močan. Te zakasnitve so majhne v primerjavi z 10% izboljšanjem trajanja akumulatorja, zato je priporočljiva uporaba.

Disable All Tones-onemogoči vse tone

Ne smete izbrati, razen če želite onemogočiti vse tone v radio postaji.

Channel Free Indication Tone


Ta možnost sproži pisk po končanem oddajanju, da sprejemna postaja ve, da lahko začne z oddajanjem. To velja za Group Call, Private Call, All Call, and Emergency Call.

Ta ton se ne oglasi na koncu oddaje Remote Monitor transmission, ali med Priority Scan, ko postaja išče prednostne kanale.

Talk Permit Tone

Ta opozorilni ton se oglasi po pritisku tipke za oddajo - Push-to-Talk (PTT) in postaja lahko oddaja na kanalu. To je zank za uporabnika, da lahko začne govoriti.

Call Alert Tone Duration(sec)
- dolžina opozorilnega tona klica

Nastavi čas trajanja tona za sprejemnik za selektivno dekodiranje digital/MDC/QCII
Možnosti so 5,10,15,…,1200, continue.

Če izberemo ‘continue’ bo klicni alarm stalno vključen dokler uporabnik ne prekliče ukaza.

Scan Prority Alert - Alarm prioritete skeniranja

To je alarmni zvok, ki ga postaja oddaja, ko se vključi na kanalu s prioriteto med skeniranjem kanalov

Scan Digital Hang Time[ms]

Scan Analog Hang Time[ms]


Nastavi čas, ko ostane sprejemnik na posameznem kanalu, ki ga najde po končani aktivnosti na kanalu. Ta čas prepreči nadaljnje iskanje dokler se aktivnost na najdenem kanalu ne zaključi. Timer se po vsaki prekinitvi krajši od nastavljenega časa ponovno zažene znova.


Lone Worker Response (min)-nastavi čas, ko postaja sproži alarm osamljenega delavca (Lone Worker alert).

Delavec, ki dela sam se mora odzvati na ta klic s pritksom na katerikoli gumb znotraj nastavljenega časa Lone Worker Reminder Time sicer gre postaja v delovanje v sili. Po pritisku tipke se timer resetira.

Ta način delovanja se lahko vključi/izključi s strani uporabnika, če je tipka programirana za osamljenega delavca, v območju kanalov.

Čas se lahko nastavi v območju 1 do 255 minute v 1 minutnih intervalih.

Lone Worker Reminder [s] - nastavitev časa, ko se alarm Lone Worker alert oglasi

Po tem času gre postaja v alarmni način delovanja
Čas se lahko nastavi v območju 1 do 255 minute v 1 minutnih intervalih.

Power On Password


Vsati geslo, ki ga je potrebno vpisati po vključitvi postaje. Do 8 črkovnih znakov se lahko uporabi.

Radio Name Ime postaje

Nastavi nadomestno ime za postajo. Ko Postajo vključimo se to ime prikaže v pozdravnem sporočilu, če ni uporabljana pozdravna slika.
Uporabnik lahko vnese do 16 znakov (alfanumeričnih, presledkov in posebnih znakov).


Radio ID - identifikacijska številka radijske postaje

Vnesi indentifikacijsko številko, ki enoznačno označuje radijsko postajo. Ta ID uporabljajo druge postaje, ko želijo vzpostaviti povezavo ali poslati tekstovno sporočilo.

Monitor Type (Analog mode only) Tip nadzora (za analogni način dela)

Nastavi način delovanja monitoringa ali naj bo tišina ali squelch
Preklop je možen preko programirane tipke na postaji.

Open Squelch

Radio oddaja zvok ne glede ali je na kanalu aktivnost ali ne. Ko ni aktivnosti se sliši šum.

VOX Sensitivity - občutljivost zvočnega proženja oddajanja

VOX avtomatično prične z oddajao, če je nivo zvoka večji od nastavljenega.
Območje: Izključeno/ 1 (Občutljivost: nizka) - 10 visoka

TX Preamble - Oddajno pred-glavje

Duration(ms) (Digital Mode Only) - Dolžina v ms (samo digi način)

Pred-glavje je niz bitov, ki je dodan na začetek podatkovnega ali kontrolnega sporočila (Tekstovna sporočila, lokacijska sporočila, registracija, Radio Check, Privatni klici itd.) pred pričetkom oddaje.

To dolžino je treba povečati, ko se število postaj, ki jih skeniramo povečuje ali če pogosto manjkajo sporočila, vendar se zmanjšuje velikost podatkov, ki se lahko prenese na kanalu.
Vreednosti
Maximum 8640 ms
Minimum 0 ms
korak 60 ms

Opozorilo
• pred-glavje je izključeno, če je dolžina nastavljena na 0.


RX Low Battery Interval [sec]


Sprejemni (RX) zvok praznega akumulatorja se oglasi, ko pade pod določeno vrednostjo. RX - Low Battery Interval nastavi interval ko se oglaša to opozorilo.

Maximum 635 sec
Minimum 0 sec
korak5 sec

Note
• ta možnost je izključena, če je nastavljeno na 0.

Programming Password

Nastavi geslo za programiranje (ne pozabi ga).

Private Calls
- privatni klici

T a možnost vključi ali izključi možnost oddajanja privatnih klicen na digitalnih kanalih. Če je izključeno bo ton za prepoved sporočil uporabniku, da privatni klici niso omogočeni.

Uporabnik pa lahko še vedno sprejema in se javlja na privatne klice.

Disable All LEDS


Izključi vse LED pri vključitvi postaje razen in ko je postaja v uporabi. Vse LED so izklopljene vključno z osvetlitvijo displeja.

Group Call Hang Time [ms]

Nastavi čas ko repetitor rezervira kanal po koncu odaje klica skupine (group call) transmission. Med tem časo lahko samo člani skupine oddajajo na tem kanalu. To omogoča neprekinji pogovor.

Obmnčje:
Maximum 7000 ms
Minimum 0 ms
korak 500 ms

Note
• ta možnost je izključena, če je repetitor nastavljen na analogni način.
• Vrednost te nasatvitve mora biti enaka ali manjša od SIT vrednosti.
• Ta možnost je samo za digitalni način dela

SIT(Digital Mode Only) - Časovnik neaktivnosti člana skupine

Ta timer Subscriber Inactivity Timer (SIT) določa koliko časa bo repetitor nadaljeval z oddajanjem v času nekativnosti na sprejemu s strani članov skupine. Točen način dela je odvisen od nastavitev repetitorja.


Timer. - Časovnik

Časovnik nekativnosti člana skupine začne teči kadar ni vhodne aktivnosti člana na time slotu 1 ali 2 repetitorja. Ko čas preteče, repetitor preneha z oddajanjem. Vrednost SIT timerja mora biti vedno večja od izklopnega časa nastavljenga v repetitorju

Vrednosti:
Maximum 7000 ms
Minimum 1000 ms
korak 500 ms

Private Call Hang Time [ms]
- nastavitev časa ki ga repetitor rezervira na koncu oddaje privatnega klica. V tem času lahko samo klicani sproži oddajo repetitorja.

Uporabnik mora nataviti daljši čas kot je za klic skupine.

Z nastavitvijo dolžine časa repetitor reztervira kanal po koncu oddaje privatnega klica. Med tem časom lahko le posamezniki vključeni v klic odgovorijo na klic in pričnejo z oddajo. To zagotavlja boljšo pretočnost pogovora. Uporabnik naj bi nastavil daljši čas, kot je je nastavljen za Call Connect

Pri odzivu na privatni klic potrebujemo ponavadi več časa.


Vrednosti:
Maximum 7000 ms
Minimum 1000 ms
korak 500 ms

Note
• ta možnost je izključena, če je repetitor v analognem načinu
• vrednost mora biti enaka ali manjša kot SIT vrednost

Ostalo kasneje. :D
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Nekaj osnovnih digitalnih konceptov:

Definicija tipov klicev
Privatni klici iz ene postaje na drugo
Skupinski klici : iz ene postaje skupino vse postaje v določeni skupini (Group Call)

All call - Klici vseh:

All Call - klic vseh iz ene radijske postaje vseh postaj na tem kanalu (vseh kanalov in posameznikov). All cal ne more komunicirati na večih slotih ali kanalih znotraj sistema. Možnost, da kličemo vse postaje se sprogramira samo v nadzorno radijsko postajo. Vse ostale postaje spremljajo All Call klice.
Ta možnost je dobrodošla, ko želi nadzornik komunicirati z vsemi uporabniki na logičnem kanalu namesto samo z določeno skupino ali posameznikom.


Call ID - klicna prepoznavna številka:

Območje številk
Privatni klici 1 - 16776415 To je ID klicane postaje. Vsaka postaja ima samo en ID.
Group Call- klic skupine 1 - 16776415 Ta ID je ID skupine na katero se uporabnik želi prijaviti.
All Call 16777215 To je fiksni ID 16777215 (t.j. 0xFFFFFF), vrednost se ne da spremeniti.

Radioamaterji so se dogovorili, da se na radioamaterskih repetitorjih uporabljajo ID številke. Centralni registracijski sistem za D-star in DMR je na naslednjem linku : https://www.radioid.net/account/register#!/

Za medsebojne direktne pogovore (simplex) si lahko izmislite tudi poljubni ID, vendar postaje MD-380/390 in RT3/RT8 ne omogočajo enostavne spremembe ID - potrebno jo je spremeniti s pomočjo programa za programiranje postaje.
Obstajajo sicer kloni programske opreme postaje, ki to omogočajo.

Opozorilo: ID, ki ga izberemo za določeno zvezo se mora ujemati z ID klicoče postaje.

Digitalni kanali


Contact Name
- Ime kontakta


Ime lahko vsebuje naziv pogovorne skupine ali nadomestno ime (npr. klicni znak in ime) posameznika

Digital Group List - Digitalna Sprejemna (RX) skupina - Seznam RX skupin

Sprejemna skupina - (RX) digital group omogoča poslušanje več kot eno pogovorno skupino na določenem kanalu. Poveže vsako listo RX pogovornih skupin na določenem kanalu med sprejemom. Uporabnik lahko posluša vsako skupino na tej listi, če je tam kakšna aktivnost in se odzove znotraj hang time časa, ko repetitor čaka na člane skupine. To se imenuje scan skupine. Izbira none -nič onemogoči uporabnika sprejem vsak skupinski klic na tem kanalu razen, če je klicana ID enaka ID klicatelja. Klicana številka iz Contact Name seznama je avtomatično dodana na seznam RX skupine. To omogoča uporabniku, da sprejme klic, čeprav je ta možnost nastavljena na none.
Sprejemna skupina, če je omogočena in izbrana v nastavitvah kanala toliko pogovornih skupin, kolikor vsaka cona vsebuje maksimalno število kanaloc (ponavadi 16). Torej, če radijska postaja omogoča do 16 pogovornih skupin, potem lahko programirate do 16 sprejemnih (Rx) pogovornih skupin (TG) v posamezno sprejemno skupino.
Če ne izberete nobene sprejemne skupine v nastavitvah kanala, potem lahko slišite le pogovono skuino tega kanala, ki je nastavljena v contact name.

Konstruiranje neobvezne sprejemne skupine

Uporaba sprejemne skupine je neobvezno. Priporočljivo je, da je ne uporabljate.
Kadar nimate v nastavitvah kanala izbrane sprejemne skupine potem boste sprejemali le skupino, ki je nastavljena za oddajo.
Določitev sprejemne skupine v nastavitvah kanala omogoča poslušanje večih pogovornih skupin na istem kanalu

Če kostruirate sprejemno skupino ta vsebuje ime sprejemne skupine in vse in seznam pogovornih skuin v tej sprejemni skupini.

Definira klic, ki se lahko izvede na kanalu z pritiskom na tipko za oddajo.
Toda, če je kanal povezan z seznamom skupine (group List) z večimi skupinami in je aktivnost na eni od skupin, bo pritisk gumba za oddajo sprožil odgovor namesto klica, če je pritisk na oddajo znotraj časa hang time, ko repetitor čaka na odgovor člana skupine. To je lastnost celotnega kanala.

Color Code - barvna koda

Ta možnost omogoča dodajanje barvne kode (CC) k določenem kanalu. Kanali imajo lahko enake ali različne barvne kode. Repetitorji imajo lahko samo eno barvno kodo.
Barvna koda se uporablja, da se identificira sistem. Različne barvne kode se uporabljajo različne sisteme.
Ta nastavitev omogoča, da se radijska postaja prikljaplja na različne sisteme.
Repetitorji omogočajo, da se radijska postaja premika med različnimi sistemi s tem, da da preklaplja med kanali z različnimi barvnimi kodami.
Postaja lahko tudi skenira čez kanale z različnimi barvnimi kodami. Barvna koda se uporablja, da indentificira sistem.

Postaja bo ingnorirala vsako aktivnost na kanalu, ki nima primernega ujemajoče barvne kode CC

Na kanalih v skupni rabi lahko regulator spectruma določi različne barvne kode za različne licence kot del licenčne pogodbe

Privacy- privatnost

Ta možnost omogoča privatnost na izbranem digitalnem kanalu. Privatnost je sofversko kodiranje in ni robustno in je predvsem mišljeno za preprečevanje prisluškovanja. Signalizacija in indentifikacijski del prenosa ni kodiran. Sprejemna radijska postaja mora imeti enak privatni ključ ali ste vrenosti ključa in ID ključa (za povečano zasebnost) kot oddajna postaja, da lahko dešifrira zakodiran zvočni klic in sprejema zakodiran prenos zvoka.

Kanali imajo lahko privatnost omogočeno ali onemogočeno preko programiranih tipk ali preko menija.
Za oddajanje šifriranega sporočila mora biti ta funkcija omogočena v oddajni postaji, ni pa treba za sprejemno radijsko postajo. Kanali z vključenim kodiranjem lahko še vedno brez težav sprejemajo nekodirane signale. Znak za kodirane signale je rumen, za nekodirane pa rdeč. Isto velja za skeniranje kanalov

Repeater/Time Slot

DMR uporablja digitalno časovno delitev večkratnega dostopa (TDMA), da razdeli 12.5kHz kanal v dva izmenska časovna slota, ki vsak nosita individualni svoj klic v repetitorskem načinu dela.

Kot rezultat, oboje, frekvenca in časovni kanal mora biti določena, da popolnoma opredeli repetitorski kanal.

Radijskim postajam in skupinam, ki se morajo pogovarjati med seboj morajo biti dodeljene iste frekvence in časovni sloti.

Radio ID Prepoznavna številka radijske postaje


Nastavi individualen ID, ki enoumno definira radijsko postajo. ID se uporablja s strani klicoče radijske postaje ko jo poziva npr. ko izvaja zasebni klic ali pošilja sporočila.

ID postaje je možen v območju 1 - do 16776415.
dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Programiranje gumbov

gumbe na postaji lahko sprogramiramo za hitri izvedbo posameznih funkcij oziroma nastavitev:
gumb 1 - hitri ali dolgi pritisk
gumb 2 - hitri ali dolgi pritisk
tipke nastavitve1.jpg
Seznam možnih nastavitev:
programiranje tipk.jpg
Long Press Duration (ms) - dolg pritisk (ms)/barva

Nastavi koliko časa je treba držati pritisnjen gumb, da se smatra za dolgi pritisk. Dolžina tudi nadzira gumb za proženje dogodka v sili
Območje
Maximum 3750 ms
Minimum 1000 ms
Korak 250 ms

Radio Buttons - tipke na tipkovnici

Na razpolago je 6 vrstic za programiranje dostop z pritiskom, Vsaka vrstica vsebuje nastavitve za aktiviranje z enkratnim dotikom Vsaka vrstica se lahko nato poveže z gumbom za hitro ali zakasnelo proženje.

Tipke s številkami za hitro proženje ukaza

This stolpec predstavlja tipke od "0" do "9" na številčni tipkovnici
Opozorilo
Ta možnost se lahko uporablja samo v digitalnem načinu
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Tekstovna sporočila

Uporabnik lahko vstavi sporočilo do določenega števila znakov (144). Veljavni zanki so alfanumerični, presledki in posebni znaki. Uporabnik lahko pošlje tekstovno sporočilo ali dostopa do možnosti sporočanja teksta preko menija.

Opomba: možno je kopiranje teksta iz ene vrstice v drugo
text.jpg
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Nastavitev varnosti-zasebnosti
privacy.jpg
Ta možnost omogoča nastaviti zasebnost na izbranih digitalnih kanalih. Funkcija je programsko izvedeno šifriranje, ki ni popolnoma varno in je samo namenjena, da se prepreči prisluškovanje. Signalizacija in identifikacija uporabnika nista zavarovani. Oddajni in sprejemni radijska postaja mora imeti enak ključ za kodiranje/dekodiranje.
Določenim kanalom se, da določiti privatnost s pomočjo programiranih gumbov ali pa preko menija.
Radijska postaja mora imeti privatnost izbrano na vsakem želenem kanalu

Ta način ni dovoljen v radioamaterskih komunikacijah.
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Osnovni napotki za programiranje:
digitalni kontakti meni.jpg
digitalni kontakti.jpg
 • ni mogoče vstaviti dveh enakih imen ali dveh enakih Call ID !!
 • Call ID - klicna številka je odvisna od nastavitev repetitorja (Group Call - klic skupine, celo skupino radijskih postaj naenkrat; Privatni klic - samo določeno radijsko postajo)
 • klicna številka posameznega radioamaterja je določena s strani svetovnega registrarja številk, da ne prihaja do zmešnjave
  * ID številka, ki jo vnesemo, pa je sicer lahko poljubna v dovoljenem naboru številk zato je treba paziti, da ne vnesemo napačnih ID številk.

Nastavitev ‘Digital RX Group Call

Digital Rx Group list.jpg
Obrazložitev :
Če ena skupina iz seznama RX Group Call vsebuje npr. kontakt SLO TG 293 potem bo radijska postaja na tem kanalu sprejemala samo to pogovorno skupino.

Če pa bi izbrali še Local TG 9 potem bi postaja sprejemala istočasno obe klicni skupini (SLO TG 293 in Local TG 9).

Bi pa vseeno lahko sprejeli še vse zasebne klice in All Call-klice vsem.

Opomba:
 • ID številka sicer še ne pomeni zagotovila, da kliče res postaja, ki ima registrirano to številko, ker to ni neka uradna oznaka ampak je še vedno potrebno uporabljati pozivni znak
 • v neposredni komunikaciji med dvema DMR postajama (SIMPLEX NAČIN) si lahko sicer izmislimo poljubno ID številko in bo zadeva delovala
 • z ID številko, ki ni "naša" se ne smemo prijavljati v radioamaterske repetitorje
 • v simpleks načinu dela si lahko sicer izmislimo poljubno ID številko, ne smemo pa se s tako številko prijavljati v radioamaterske repetitorje.
 • Žal lahko ID številko spremenimo samo z uporabo programa za programiranje postaje, zato je spreminjaje otežkočeno, če bi več radioamaterjev hotelo uporabljati isto postajo
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Nastavitve kanalov (frekvenc)
Chanells Information4.jpg
Nastavitve katera lista skeniranja kanalov se bo uporabila, če bomo vključili skeniranje na tem kanalu, ki bo izbran s kanalnikom postaje.
nastavitve skeniranja.jpg
Če bo scan lista vsebovala analogne in digitalne kanale, bo skeniranje potekalo po obeh vrstah kanalov.
Scan lista lahko vsebuje največ 32 kanalov (frekvenc).

Skeniranje kanala v izbrani coni

Avto skeniranje je treba izbrati v vseh kanalih, katere želiš avtomatsko spremljati v izbrani coni.
auto scan kanala1.jpg

Admit Criteria - kriterij za omogočanje oddajanja

Tukaj so tri možnosti:

Vedno
Ta možnost omogoča možnost oddjanja ne glede na to ali je frekvenca že zasedena ali ne. Ta način ni priporočljiv

Kadar je kanal prost

Ta izbira omogoča oddanje samo, če ni signala na kanalu. Bolj vljudna izbira od prejšnje vendar se lahko pojavi primer, ko je onemogočeno oddajanje brez pravega razloga npr. če sta dva repetitorja, ki uporabljata isto frekvenco in različno CC in se njihova dosega prekrivata.

CC (barvna koda) je prosta - priporočljivo

Ta način je najbolj priporočljiv. Omogoča oddajanje v prej opisanem primeru in obenem preprečuje možnost DMR da se pojavi proženje dveh repetitorjev hkrati.
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Zone Information - Cone


Seznam con je enostavno grupiranje kanalov/pogovornih skupin. Pogosto se cona ustvari tako, da zajema vse pogovorne skupine na posameznem repetitorju. Cone RT3/MD380 postaj imajo lahko do 16 kanalov/pogovornih skupin

V kolikor boste uporabljali radijsko postajo na več zaporednih repetitorjih (npr. pri mobilnem delu), potem je priporočljivo narediti cono, ki vsebuje nastavitve vseh repetitorjev enega za drugim z uporabo iste pogovorne skupine/časovnega pasu/barvne kode in boste sledili repetitorjem z enostvnim ročnim premikom kanalnika.


Zone Name - ime cone
Nastavi nadomestno ime za cono


* Ime cone - nadomestno ime mora biti edinstveno (ne morejo imeti dve cone isto ime)
* Prikazuje vse kanale, ki so na razpolago in jih lahko dodamo v cono.
* Ena cona sme imeti največ 16 kanalov
* v coni so lahko digitalni ali analogni kanali
* kanale izbiramo s preklopnikom na postaji od 1-16 za izbrano cono
Zone-1.jpg
Zone-2.jpg
Nimate dovoljenj za ogled prilog tega prispevka.
S57JP
Prispevkov: 3
Pridružen: 23 Dec 2016, 00:00

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a S57JP »

Odlično :)
Da mi je vedeti kdo je dmr-admin?

73 de S57JP
dmr_admin
Site Admin
Prispevkov: 84
Pridružen: 08 Nov 2016, 18:10

Re: Programiranje DMR RT-3/MD-380

Odgovor Napisal/-a dmr_admin »

Me veseli za :) .

S56MP Mitja
2930020
Odgovori