BrandMeister Servisi:

Pogovore skupine na BrandMeister network

Spremljanje pogovorov na BrandMeister Hose

Wiki - Informacije o BrandMeister


 

Nekaj osnovnih informacij o DMR

 

DMR je samo eden od digitalnih načinov, ki se uporablja v svetu radioamaterjev in drugih telekomunikacij. Različni proizvajalci tekmujejo za prevlado njihovega sistema digitalnega prenosa kot so: Icomov D-STAR in Yaesu System Fusion, Motorola MOTOTRBO. To so v bistvu komercialni sistemi, ki so prirejeni za radioamatersko uporabo.

Digitalni sistemi omogočajo boljši izkoristek frekvenčnega spektra, manjšo porabo energije in druge prednosti, ki jih klasični FM in NBFM nimata.

Zakaj nabaviti DMR radijsko postajo?

Verjetno zato, ker je vedno večje število repetitorjev, ki omogočajo delo tudi v digitalnem načinu. Slabost večih sistemov je, da moraš imeti več radijskih postaj za vsak sistem svojo, kar ni najbolj zaželjeno zaradi stroškov, niti s stališča enostavnosti uporabe (menjavanje postaj, preklop antenein podobno ob prehodu iz enega sistema na drugega).

Najprej si razjasnimo nekaj osnovnih razlik, ki se pojavljajo pri delu z digitalnimi DMR postajami v nasprotju z klasičnimi FM postajami.


TalkGroups (govorne oz. pogovorne skupine)

Pogovorne skupine so način, da skupine uporabnikov delijo isti časovni pas (timeslot) brez vznemirjanja in motenja drugih uporabnikov istega časovnega pasu (timeslota). Pri tem je treba povdariti, da lahko časovni pas uporablja naenkrat samo ena pogovorna skupina. Če vaša radijska postaja ni programirana za poslušanje določene pogovorne skupine, potem ne boste slišali prometa v tej pogovorni skupini.

DMR repetitor ponavadi ponuja več govornih skupin (katere podpira je odvisno od nastavitve repetitorja).

Določene pogovorne skupine so lokalnega značaja, določene pa so povezane na druge repetitorje v državi ali na repetitorje v drugje po svetu, v druge države, na razlilčne načine (internet, brezžično in podobno).

Glede pogovornih skupin, ki jih ponujajo posamezni repetitoirji v Sloveniji se pozanimajte pri operaterjih repetitorja.

V Sloveniji je pogovorna skupina s številko TG293 TS1, CC1, ki omogoča proženje vseh DMR repetitorjev v Sloveniji istočasno. To skupino uporabljamo za klicanje radioamaterjev po celi Sloveniji in je namenjena kratkotrajnim pogovorom, nakar se premaknemo na drugo pogovorno skupino npr. TG9, TS2, CC1. Pogovorna skupina 9 (TG9), je namenjena lokalnemu delu, delu preko enega samega repetitorja.

Ko bo sistem repetitorjev dokončno nastavljen in povezan v BrandMeister bo potrebno nastaviti še druge skupine, kot so skupine za klic po Evropi (Euro TalkGroups), za klic po celem svetu (World-Wide), pomožne skupine, kamor se premaknemo, ko vzpostavimo povezavo (QSY) in podobno.

DMR tehnologija podpira tudi zasebne pogovore ali šifrirane opogovore in prenos podatkov. Privatni klici niso dovoljeni oziroma zaželjeni na večini reptetitorjev. Za privatne klice uporabljajte simplex kanale. Kodirane telekomnunikacije v večini držav niso dovoljenje za radioamaterje.

Za simplex komunikacije na simplex delu frekvenčnega spektra, se se lahko uporablja katera koli dogovorjena pogovorna skupina, praviloma se uporablja TG9 ali TG99 na TS1 in CC1.

TG9 ni najbolj primerna izbira, ker se uporablja za lokalno delo preko repetitorjev, žal pa se je ta uporba zakoreninila.


Time-Slot (Časovni kanal)

DMR repetitorji imajo dva časovna kanala (S1 in S2), kar pomeni, da lahko dva uporabnika (dve skupine uporabnikov) istočasno prožita repetitor in se pogovarjata neodvisno in se ne motita med seboj. Repetitor bo razdelil oba uporabnika na dva časovno zaporedna slota. 

Če se istočasno izvaja QSO na TG293 Slot 1 in na TG9 Slot 2 potem je repetitor polno zaseden in se drugi ne morejo pogovarjati. Če je radijska postaja ustrezno nastavljena, potem bo ob pritisku na PTT tipko (tipko za oddajo), postaja oddala opozorilni pisk, da je repetitor zaseden in oddaja se ne bo pričela. Praviloma se opravljajo lokacijsko daljše zveze na časovnem slotu 1 in lokalne zveze na časovnem slotu 2. Seveda je vse to dovisno od nastavitve posameznega repetitorja.

Pametno je nastaviti funkcijo skeniranja tako, da boste slišali, ko se bo povezava na repetitorju aktivirala. Če boste imeli postajo na določeni govorni skupini in bo aktivnost na drugi govorni skupini, boste videli signal na S metru in svetila bo led za zasedenost vendar boste morali ročno preveriti na katerem časovnem slotu se izvaja aktivnost.

Prednost DMR radiskih postaj glede na druge digitalne sisteme je, da omogoča sprejem brez šuma in podvojen promet na 12.5KHz kanalu (2 kanala istočasno).

Radijska postaja mora imeti nastavljen pogovorni kanal-frekvenca in druge nastavitve (TG - digitalni kontakt) za vsako pogovorno skupino (talk Group).

Po nastavitvi pogovornih kanalov nastavite področja-cone (Zone), ki vsebujejo do po 16 digitalnih kontaktov-frekvenc in pogovornih skupin (TG).

Radiska postaja npr. MD-380/RT3 ima vrtljivi preklopni gumb, kje je možno hitro izbrati te pogovorne skupine določene v Digitalnih kontaktih.


Tehnične lastnosti DMR

DMR tehnologija ponuja številne koristi za uporabnike radijskih postaj, tako profesionalnih, amaterskih, kot tudi tako imenovanih DPMR446 radijskih postaj. Slenje se smejo uporabljati brez dovoljenja, če izpolnjujejo določene pogoje zlasti glede izsevane moči in fiksne antene.

Najpomembnejša je, da je DMR je "odprt" evropski standard (ETSI EN 300 113-1, -2, -3), tako, da digitalne radijske postaje izdelane po trem standardu niso skrivnosti proizvajalcev, kar omogoča konkurenco med proizvajalci, boljšo izbiro glede kvalitete in cene glede na potrebe različnih uporabnikov.

DMR (Digital Mobile Radio) je standard, ki ga je razvil Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde ETSI (European Telecomunnications Standard Institute).

Stadard predvideva izdelavo sledečih tipoov digitalnih mobilnih radiskih postaj:

DMR Tier I

DMR Tier II

DMR Tier III

Druga pomembna lastnost je kakovost avdio signala. Za končnega uporabnika je ena od ključnih prednosti DMR digitalne radijske tehnologije je izboljšanje kakovosti zvoka v primerjavi z analogni.

Signal analognih FM radiskih postaj postopoma oslabi z razdaljo oziroma slabljenjem signala zaradi česar se povečuje šum in zmanjšuje koristi avdio signala. Z manjšanjem sigala oziroma povečevanjem razdalje med radijskima postajama se pojavlja vedno več šuma sikanja in prasketanja, dokler se koristni avdio signal popolnoma ne izgubi v šumu.

Digitalni signal pa v nasproju z analognim, ostane jasen do meje pokritosti in s tem je zagotovljena dobra razumljivost prenašanih informacij.

DMR sistemi uporabljajo tehnologijo kodiranja imenovano AMBE + 2 ™ to je koder za pretvorbo glasovnih podatkov v digitalne podatke. Med postopkom digitalizacije se zmanjša, hrup ozadja, kot so sirene, motorji, veter kar je sicer prisotno pri uporabi analognih brezžičnih radijskih postaj.

Pomembna lastnost DMR je tudi možnost prenosa podatkov in uporabo podatkovnih aplikacij, kot so kratka sporočila, GPS, SCADA, in telemetrija.

Standard DMR podpira tudi brezžičen prenos podatkov IP zato omogoča enostavno pripravo standardnih aplikacij in spajanje z drugimi telefonskimi in računalniškimi sistemi.

Prav tako standard DMR s tako imenovano TDMA tehnologijo omogoča prenos dveh istočasnih pogovornih poti v kanalu širine 12,5 KHz.

Ker DRM lahko uporablja obstoječe repetitorje brez bistvenih sprememb, omogoča enostaven prehod iz analogne v digitalno tehnologijo.

Od začetka je glavni cilj načrtovanja, da se spekter prilega obstoječim 12,5 kHz ozkopasovnim FM kanalom analognih sistemov.

Zato DMR lahko uporablja zelo preproste oddajnike, podobne tistim, ki so v analognih sistemih in so primerni za mobilno uporabo v dvojnem načinu, analognem ali digitalnem.

Zaradi tega je migracija pot veliko enostavnejša.

Prednost DMR  je tudi, da se z upoorabo digitalnega prenosa povečuje avtonomija baterije v primerjavi z klasičnim FM prenosom.

Eden izmed največjih problemov pri uporabi prenosnih radijskih postaj je že od nekdaj hitro praznenje baterije.

Dva kanala TDMA ponujata enega za pogovor in drugega za signalizacijo in ali pogovor. Ta sposobnost se lahko uporablja za nadzor prednosti klica, daljinsko upravljanje radijskega oddajnika ali klic v sili in omogoča natančen nadzor ter fleksibilnost pri operaterju radijskega sistema. FDMA sistemi ne morejo zagotoviti podobno funkcionalnost, saj so omejeni na eno pot na kanalu spektra. To so le nekatere od prednosti DMR.

ETSI DMR določa dva slota TDMA v pasu širine 12.5 kHz za Tier I, II in III.


DMR Tier I

DMR Tier I izdelki so za uporabo brez licence na evropskem obsegu 446 MHz.

Ta del standarda je namenjen potrošniškim aplikacijam in komercialnim aplikacijam male moči največ 0.5 wata moči radijskih valov.


DMR Tier II

DMR Tier II je namenjen običajnim radijskih sistemom, mobilnim in prenosnim radijskim postajam v frekvenčnem pasu 66–960 MHz. Tier II omogoča spektralno učinkovitost, izboljšan zvok in prenos podatkov (IP) večjih moči. Ta sisteme se uporablja tudi v radioamaterstvu.


DMR Tier III

 

Radiske postaje kompatibilne z DMR Tier III standardom omogočajo delo v frekvenčnem pasu 66–960 MHz in omogočajao glasovna sporočila in kratka sporočil (sms) podobno kot TETRA. Omogoča tudi paketno delo z podporo IPv4 in IPv6